2022-05-20, penktadienis, 14:09.     Šiandien Sujainiuose saulė teka 05:15, leidžiasi 21:39, dienos ilgumas 16:24.

Kokia tikroji kriminogeninė padėtis Raseiniuose? (2)

2013-09-27, Gailutė Smagriūnienė, Šiaulių apskrities VPK atstovė spaudai
Kokia tikroji kriminogeninė padėtis Raseiniuose?

   Žiniasklaidoje pasirodžius publikacijoms apie nekontroliuojamą kriminogeninę situaciją Raseinių rajone ir prastai dirbančius Raseinių policijos komisariato pareigūnus („Chuliganai jau šiaušia šerį: atakuoja net policininkus“ ir „Nesugaunamieji „sajanai“: antrankiai jiems nelimpa“) paskatino Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kurio aptarnaujama teritorija yra Raseiniai,  pareigūnus atidžiau pasidomėti kriminogenine situacija šiame rajone ir straipsniuose paminėtais konkrečiai faktais. 

 

 

   Atlikta informacijos analizė parodė, kad straipsniuose yra nenuosekliai išdėstyti keleto metų įvykiai, supainioti asmenų duomenys, trūksta įvykių teisinio vertinimo ar paaiškinimo. Supynus į vieną visumą šių metų įvykį Raseinių rajone, Vosiliškio kaime, Antaninių šventėje, kurios metu buvo pasipriešinta Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnui, ir 2006, 2008, 2011 metų įvykius, visuomenei sudarytas įspūdis, kad jie visi vyko šiais metais ir, būtent, dabar straipsniuose minimos jaunimo grupės neteisėta veikla yra suaktyvėjusi. Tačiau toks vertinimas nėra etiškas, nes publikacijose aprašomi keleto metų įvykiai, už kuriuos grupės nariai buvo nuteisti, jiems buvo skirtos bausmės ir taikytos administracinio poveikio priemonės.

 

 

   Objektyviausia kriminogeninės situacijos liudytoja - statistika

 

 

   Kriminogeninė Raseinių rajono situacija  buvo vertinta visos šalies kontekste ir ją galima apibūdinti kaip niekuo neišsiskiriančią iš kitų rajonų. Nusikalstamų veikų Raseinių rajone šiemet užregistruota penktadaliu daugiau, negu praėjusiais metais. Tačiau nusikalstamumo augimą sąlygoja kompleksas įvairių priežasčių, kurių pagrindinės – socialinės, todėl reikalauti atsakomybės dėl šio reiškinio vien iš policijos būtų nesąžininga.

 

   Nors Raseinių policijos komisariato pareigūnai šiemet turėjo didesnį darbo krūvį, tačiau suintensyvinus darbą, jų veiklos rezultatai, kaip byloja statistika, nesuprastėjo – nusikalstamų veikų atskleista daug daugiau negu ankstesniais metais. 2012 m. per 8 mėn. buvo ištirtos 268 nusikalstamos veikos, šiais metais - 425 nusikalstamos veikos. Nusikalstamų veikų ištyrimo procentas pagerėjo - nuo 44,2 %, buvusių 2012 metais, iki - 58,7 % , užfiksuotų  šiais metais.

 

   Palyginus Šiaulių apskrities policijos aptarnaujamų rajonų  nusikalstamumą viešosiose vietose, Raseinių rajone nusikaltimų viešosiose vietose ir gatvėse užregistruota mažiausiai. 
        

 

   Administracinės teisės pažeidimų Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai šiemet nustatė daugiau: 2012 m. per 8 mėn. – 1 208, 2013 m. per tą patį laikotarpį – 1358. Kelių eismo taisyklių pažeidimų per analogišką laikotarpį irgi nustatyta daugiau: 2012 m. – 1456, 2013 m. – 2005.     

 

   Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai šiemet efektyviai dirbo ir atskleisdami neteisėtų akcizinių prekių apyvartos atvejus. Per šių metų 8 mėnesius nustatyti 43 naminės degtinės gaminimo, laikymo ar platinimo atvejai, iš nelegalios apyvartos paimti 855 litrai naminės degtinės bei 2000 litrų raugo. 2012 metais per tą patį laikotarpį buvo nustatyti 27 atvejai, o iš nelegalios apyvartos paimti 49,3 l naminės degtinės. Šiais metais iš nelegalios apyvartos paimta 5 058 litrų daugiau naftos produktų  negu praeitais metais per tą patį laikotarpį. Taip pat šiais metais daugiau nustatyta neteisėtos prekybos tabako gaminiais atvejų ir 949 pakeliais kontrabandinių rūkalų  daugiau paimta iš neteisėtos apyvartos.

 

   Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai, suprasdami, kad policijos atliekamos priemonės be visuomenės pagalbos negali būti efektyvios, aktyviai dirba, burdami bendruomenes į saugios kaimynystės gretas, teikia metodinę pagalbą jų nariams. Raseinių rajone vien 2013 m. yra įkurtos 23 saugios kaimynystės bendruomenės.

 

 

   Apie „sajanus“ ir kitas  nusikalsti linkusias jaunimo grupes

 

 

   Raseinių rajone nėra veikiančių grupių, kurias būtų galima vadinti organizuotomis pagal kriminologijoje organizuotą grupę identifikuojančius požymius, tačiau yra keletas linkusių nusikalsti ar daryti teisės pažeidimus jaunimo grupių, kurios  įtrauktos į Raseinių rajono policijos komisariato įskaitas. Šios grupės stebimos ir kontroliuojamos – Raseiniuose, Ariogaloje ir Viduklėje.

 

   Kiekvienos jų branduolį sudaro nuo 10 iki 15 asmenų, kurių amžius - nuo 16 iki 22 metų. Visi šie jaunuoliai pareigūnams yra žinomi, ne kartą bausti administracine tvarka, daugumai jų pradėti ikiteisminiai tyrimai ar teismo priimti apkaltinamieji sprendimai.
Jaunuolių atžvilgiu vykdomos policinės priemonės, jiems taikomos kriminalinės žvalgybos priemonės, jie stebimi.

 

   Asmenys, kurie žiniasklaidoje įvardinti jaunimo grupe „Sajanai“, yra žinomi nuo tada, kai jie dar buvo nepilnamečiai. Beveik visi sąraše pateikti asmenys, išskyrus du, buvo įrašyti  į policiją dominančių vaikų apskaitą. Policijos pareigūnai juos kontroliavo ir nesitaikstė su jų daromais teisės pažeidimais ir nusikaltimais. Už padarytus teisės pažeidimus jiems ir jų tėvams buvo taikomos teisės aktais numatytos administracinio poveikio priemonės. Trylikai su jaunimo grupe „Sajanai“ siejamų asmenų per 2010 metų – 2013-07-01 laikotarpį policijos pareigūnais surašė 45 administracinės teisės pažeidimų protokolus ir taikė jiems Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytas sankcijas.
  

 

   Su šia grupe siejamiems asmenims dėl jų padarytų nusikalstamų veikų per 2010 m. – 2013-07-01 laikotarpį Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai  pradėjo 17 ikiteisminių tyrimų. Iš jų 6 (2 dėl viešosios tvarkos pažeidimo, 2 dėl vagysčių, 1 dėl plėšimo ir 1 dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui) buvo pradėti  šiais metais ir 5 jų jau baigti, o  baudžiamosios bylos perduotos nagrinėti teismui.

 

   Dėl to, kad šios grupės nariai nėra izoliuoti nuo visuomenės, nederėtų kaltinti policijos, kadangi sprendimus dėl kardomųjų priemonių taikymo įtariamiesiems (suėmimo ir kt.), dėl bylų perdavimo į teismą ar jų nutraukimo priima ikiteisminiam tyrimui vadovaujantys prokurorai ir teisėjai. Bausmių skyrimas kaltinamiesiems - irgi  ne policijos, o teismų kompetencija.

 

 

   Teisę kreiptis į policiją turi kiekvienas žmogus, o policijos prievolė - tirti kiekvieno žmogaus pareiškimą

 

 

   Publikacijoje „Ariogaloje karaliauja Gabaras...“ buvo aprašyta situacija, kaip ūkininkas V. Morkus sulaikė degalus bandantį vogti Gabaro draugą Saulių Lauryną. Tačiau pastarasis apskundė ūkininką, neva šis jį pats užpuolė. Ūkininkas V. Morkus priekaištavo, kad sulaikęs vagį dabar turi tik problemų, policijos yra kviečiamas į apklausas.
        

 

   Atkūrus įvykių chronologiją, situacija susidėliojo taip. Raseinių rajono policijos komisariate 2013 m. rugpjūčio 20 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės iš V. Morkaus sodybos. Nukentėjusiojo sūnaus ir kitų šeimos narių dėka nusikalstamos veikos padarymu įtariamas S. Laurynas buvo sulaikytas ir perduotas policijos pareigūnams.
        

 

   2013 m. rugpjūčio 26 d. buvo gautas Sauliaus Lauryno pareiškimas, kad šių metų rugpjūčio 20 d. apie 1 val. 30 min. Raseinių r., Lenčių k., netoli sodybos, priklausančios V. Morkui, jis buvo užpultas ir sumuštas. Pareiškėjas Saulius Laurynas nurodė, kad jį sumušė sodybos šeimininkas, jo sūnus ir žmona. S. Laurynas nurodė, kad jis nežino, už ką buvo sumuštas ir kad įvykio metu sumušę jį asmenys nuplėšė nuo jo kaklo medžiotojų klubui „Verdenė“ priklausančius žiūronus.

 

   Kiekvieno Lietuvos gyventojo pareiškimą policija privalo registruoti, jį  ištirti ir priimti teisės aktuose numatytus bei protingumo ir teisingumo principais paremtus sprendimus. S. Lauryno pareiškimas taip pat privalėjo būti priimtas, tiriamas ir, remiantis įstatymais, įvertintas..
        

 

   Atsižvelgus į rugpjūčio 20 d. pradėto ikiteisminio tyrimo dėl vagystės duomenis ir patikslinus Sauliaus Lauryno pareiškime nurodytas aplinkybes bei apklausus V. Morkų ir jo šeimos narius dėl Sauliaus Lauryno pareiškime išdėstytų aplinkybių, Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai 2013 m. rugsėjo 5 d. priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Sauliaus Lauryno pareiškimo, nes tyrimo metu nustatyta, kad S. Laurynas buvo sulaikytas, vykdant nusikalstamą veiką. LR BK 29 str. įtvirtinta nuostata, kad asmuo neatsako už veiksmus, kai vydamasis, stabdydamas, neleisdamas ištrūkti ar kitais veiksmais aktyviai bandančiam išvengti sulaikymo nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui padaro turtinės žalos, nesunkų sveikatos sutrikdymą arba sunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo. S. Lauryno pareiškimas traktuotas, kaip įtariamo asmens, padariusio nusikalstamą veiką, gynybinė pozicija.
       

 

   Ikiteisminis tyrimas dėl degalų vagystės iš V. Morkaus tęsiamas ir, atlikus visus būtinus procesinius veiksmus, kuo trumpiausiais terminais bus perduotas teisminiam nagrinėjimui.
        

 

   Už atliktą pilietinę pareigą, užkertant kelią nusikalstamos veikos padarymui ir sulaikant nusikaltimo darymu įtariamą asmenį, Šiaulių apskrities ir Raseinių rajono policijos komisariato bendruomenė dėkoja Morkų šeimai bei ragina visus rajono gyventojus elgtis pilietiškai ir bendromis pastangomis kovoti su nusikaltimus ar teisės pažeidimus darančiais asmenimis.
        

 

   Manome, kad, būtent, atliktas tyrimas nepalieka jokių abejonių dėl policijos nešališko ir teisėto darbo. Nepriėmus ar neištyrus žmogaus pranešimo ar skundo, policijos veiksmai tikrai sukeltų abejonių ir dviprasmiškų vertinimų.

 

 

   Antaninių šventės  gaideliams sparnai pakirpti

 

 

   Šiais metais per Antanines Raseinių rajone, Vosiliškyje, buvo užregistruotas chuliganiškai šventėje besielgusių  asmenų pasipriešinimas policijos pareigūnams.  Dėl šios nusikalstamos veikos  įtarimai pareikšti dviem įtariamiesiems. Abu jie iš pradžių buvo sulaikyti dviem paroms, po to vienam jų teismas sankcionavo suėmimą 14-kai parų, dabar  jiems skirtos kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės atėmimu – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, registracija policijos įstaigoje ir asmens dokumento paėmimas. Ikiteisminį tyrimą planuojama baigti 2013 metų spalio pradžioje.

 

 

   Ikiteisminių tyrimų vilkinimas ir neefektyvumas – pagrindo neturintis gandas
       

 

 

   Ikiteisminiams tyrimams vadovauja ir juos organizuoja prokurorai. Raseinių PK tyrėjai, bendradarbiaudami su Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorais, ieško optimalių sprendimų, kad ikiteisminiuose ir kituose tyrimuose būtų galima priimti teisingus ir maksimaliai greitesnius sprendimus.

 

   Raseinių r. PK prioritetas - ikiteisminius tyrimus baigti ir  perduoti prokurorams pagreitinto proceso tvarka ar baigti juos baudžiamuoju įsakymu. Dėl to greičiau paskiriama bausmė nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui, sutrumpėja ikiteisminio tyrimo terminai, sumažėjo ikiteisminio tyrimo sąnaudos. Raseinių r. PK ekonomiško tyrimo koeficientas Šiaulių apskrities mastu yra antras, siekia 62,4 % (Šiaulių rajono PK - 63,5 proc.) ir gerokai lenkia  šalies vidurkį (46,2 %). Raseinių rajono PK pasiektas nusikalstamų veikų atskleidimo rodiklis siekia  58,7 proc., o tai irgi lenkia bendrą šalies nusikalstamų veikų atskleidimo rodiklį, kuris yra 54,9 proc.

 

   Vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė per 2013 m. septynis mėn. baigtuose ikiteisminiuose tyrimuose Raseiniuose buvo 93 dienos, kai  šio rodiklio vidurkis Šiaulių apylinkės prokuratūros kuruojamuose rajonuose yra 108 dienos.

 

   Taigi Raseinių r. PK pasiekti rodikliai rodo, jog ikiteisminį tyrimą policijos komisariato tyrėjai stengiasi atlikti kuo trumpesniais terminais, kad neteisėtas veikas padarę asmenys sulauktų įstatymuose nustatytos atsakomybės. Keletas ilgiau besitęsiančių ikiteisminių tyrimų Raseinių r. PK yra dėl tų tyrimų didelių apimčių arba tyrimo sudėtingumo.  

 

 

   Ar reikia gerinti Raseinių rajono policijos darbą?

 

 

   Gerinti policijos darbą ir piliečių aptarnavimą yra visos šalies policijos, kurios sudedamoji dalis yra ir Raseinių PK,  siekiamybė. Kiekvienais metais Šiaulių apskrities policija ir Raseinių rajono policijos komisariatas, planuodamas darbą ir priemones, numato siekti geresnių rezultatų nei praėjusiais metais. Išanalizavus  rezultatus, matyti, kad pareigūnams daugelyje veiklos sričių darbo rezultatus pavyksta pagerinti.

 

 

   Raseinių r. PK darbo efektyvumui įtakos turi ir Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, kuris nuolat teikia metodinę ir praktinę pagalbą, padeda užtikrinti viešąją tvarką ir eismo saugumą, skirdamas papildomas patrulių pajėgas. Šiaulių AVPK padaliniai padeda Raseinių kolegoms atlikti ir kai kurių sudėtingų bylų tyrimą.        

 

   Viena  pagrindinių Raseinių rajono policijos komisariato problemų - pareigūnų trūkumas. Užpildžius Raseinių rajono policijos komisariato laisvus etatus, sumažėtų pareigūnų darbo krūvis, susidarytų geresnės sąlygos dar efektyviau atlikti ikiteisminius tyrimus ir geriau rajone užtikrinti viešąją tvarką.

 

 

 

 

Contact form

 

dedis to praeivis 2013-09-27 21:56:26 IP: 93.232.19.172

tu, gerbiamasai, nezinau ka vartoji, bet vartok maziau :)

 

praeivis 2013-09-27 21:31:32 IP: 86.141.228.74

statistika- viena is melo rusiu...Galit nevargti pilstydami juos...Jau vien tas is narkotiku skyriaus atsiustas pareigunas daug ka pasako apie policijos darba...Tik idomu jam savivaldybe suteikia busta, komisariatas padengia keliones islaidas i namus, ar jis cia pats is savo vargano atlyginimo kankinasi?Šios dienos vardadieniai